شعر چهارشنبه سوری

آتش زده هیزم دو چشم مستت
هم جشن و سرور می‌شود پیوستت
هر روز چهارشنبه و زندگی‌ام
مانند ترقه‌ای شده در دستت

شعرخوانی احسان علی آبادی: رباعی «چهارشنبه سوری»

ویدئوهای مرتبط

طرح صیانت
شعرخوانی: غزل سوم «آدم بودن»
شعرخوانی: رباعی هشتم «پلیس»
شعرخوانی: رباعی پنجم «بهانه»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *