رباعی مترسک

بازنده شدن فقط هنر می‌خواهد
یاسین همیشه گوش خر می‌خواهد
این مزرعه از مترسکان پر شده است
این قصه کلاغ بی‌خطر می‌خواهد

 شعرخوانی احسان علی آبادی: رباعی پانزدهم «مترسک» از کتاب باید گلوله از تن شعرم درآورم در استودیوی مجازی استودیوی رساترین

شعر از یوتیوب بارگذاری شده است

ویدئوهای مرتبط

آهن مچاله شده
شعرخوانی: رباعی اول
نماز
شعرخوانی: رباعی هشتم «پلیس»