رباعی مترسک

بازنده شدن فقط هنر می‌خواهد
یاسین همیشه گوش خر می‌خواهد
این مزرعه از مترسکان پر شده است
این قصه کلاغ بی‌خطر می‌خواهد

 شعرخوانی احسان علی آبادی: رباعی پانزدهم «مترسک» از کتاب باید گلوله از تن شعرم درآورم در استودیوی مجازی استودیوی رساترین

شعر از یوتیوب بارگذاری شده است

ویدئوهای مرتبط

شعرخوانی: رباعی سوم «مهمان»
غزل دوم دکتر میرلوحی
شعرخوانی: رباعی نهم «چنگیزترین»
تیزر کتاب شعر