شعرخوانی: رباعی پنجم «بهانه»

شعرخوانی احسان علی آبادی شاعر و مهندس صدا: رباعی پنجم «بهانه»
با رباعی‌خونی دیگری از احسان علی‌آبادی همراه شوید.

ویدئو از کانال یوتیوب بارگذاری شده، برای مشاهده لطفا از …شکن استفاده کنید و برای حمایت از ما در کانال یوتیوب عضو شوید.

ویدئوهای مرتبط

شعرخوانی: رباعی هشتم «پلیس»
شعرخوانی: غزل ششم«حس بد»
می‌ترسم
شعرخوانی: رباعی دوم «شاپرک»