شعرخوانی: رباعی نهم «چنگیزترین»

شعرخوانی احسان علی آبادی: رباعی نهم «چنگیزترین»

« از عشق تو اندازه‌ی من بیزار است»

با رباعی‌خونی دیگری از کتاب «باید گلوله از تن شعرم درآوردم» همراه شوید.

ویدئو از کانال یوتیوب بارگذاری شده، برای مشاهده لطفا از …شکن استفاده کنید و برای حمایت از ما در کانال یوتیوب عضو شوید.

ویدئوهای مرتبط

شعرخوانی: رباعی هشتم «پلیس»
رباعی هفتم: جواب سهراب
شعرخوانی: رباعی چهارم «کارون»
غزل خوانی گراف صبر