رباعی هفتم: جواب سهراب

در این ویدئو، احسان علی‌آبادی با خوانش رباعی دیگری از کتابش – که متأثر از شعر معروف سهراب سپهری سروده شده است – مهمان شما است.

ویدئو از یوتیوب بارگذاری شده است.

پشت هیچستانم

پشت هیچستان جایی است

پشت هیچستان رگ های هوا، پر قاصدهایی است

که خبر می آرند، از گل وا شده ی دورترین بوته ی خاک

روی شن ها هم، نقش های سم اسبان سواران ظریفی است که صبح

به سر تپه ی معراج شقایق رفتند

پشت هیچستان، چتر خواهش باز است

تا نسیم عطشی در بن برگی بدود

زنگ باران به صدا می آید

آدم اینجا تنهاست

و در این تنهایی، سایه ی نارونی تا ابدیت جاری است

به سراغ من اگر می آیید

نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد

چینی نازک تنهایی من…

ویدئوهای مرتبط

بهار زشت
غزل سوم دکتر میرلوحی
تیزر کتاب شعر
غزل خوانی گراف صبر