شعرخوانی: رباعی چهارم «کارون»

شعرخوانی احسان علی آبادی: رباعی چهارم «کارون»
احسان علی‌آبادی شما را به خوانش رباعی دیگری از کتابش، «باید گلوله از تن شعرم درآورم» مهمان می‌کند.

ویدئو از کانال یوتیوب بارگذاری شده، برای مشاهده لطفا از …شکن استفاده کنید و برای حمایت از ما در کانال یوتیوب عضو شوید.

ویدئوهای مرتبط

تفکیک روابط
شعرخوانی محسن انشایی
غزل دوم دکتر میرلوحی
غزل سوم دکتر میرلوحی