می‌ترسم

«می‌ترسم از این بی‌خبری می‌ترسم …»

شعرخوانی احسان علی آبادی: رباعی غمگین دوازدهم «می‌ترسم»

با رباعی‌خوانی دیگری از کتاب «باید گلوله از تن شعرم درآوردم» همراه شوید.

ویدئو از کانال یوتیوب بارگذاری شده، برای مشاهده لطفا از …شکن استفاده کنید و برای حمایت از ما در کانال یوتیوب عضو شوید.

ویدئوهای مرتبط

شعرخوانی: رباعی سوم «مهمان»
شعرخوانی: رباعی چهارم «کارون»
شعرخوانی: غزل سوم «آدم بودن»
غزل دوم دکتر میرلوحی