شعرخوانی: رباعی دوم «شاپرک»

شعرخوانی احسان علی آبادی: رباعی دوم «شاپرک»
احسان علی‌آبادی شما را به خوانش یک رباعی از کتابش، «باید گلوله از تن شعرم درآورم» مهمان می‌کند.

پرواز که حس دل ناآرام است

دستان ظریف تو برایش دام است

باید که رباعی تو را پاره کنم

در پیله‌ی من شاپرکی ناکام است

(ویدئو از یوتیوب بارگذاری شده، لطفا از …شکن استفاده کنید.)

ویدئوهای مرتبط

رفتن تو
غزل اول دکتر میرلوحی
رباعی هفتم: جواب سهراب
غزل خوانی گراف صبر