برنامه ورزش و چوخه

خلاصه برنامه ورزش خراسان رضوی در روز جمعه ۹۸/۰۱/۲۳ با حضور جناب آقای مهدی داوری مجری و قربانعلی قائمی رئیس انجمن چوخه کشور

در این برنامه، فعالیت‌ها و برنامه‌های پیش‌روی فدراسیون ورزش روستایی، انجمن چوخه کشور، هیات ورزش روستایی استان و مسئولین چوخه در استان و شهرستان‌ها، مسابقات کشتی با چوخه در میادین ورزشی، گودهای چوخه، گود چوخه برغمد و هیات ورزش قهرمانی سپاه امام رضا (ع) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

ویدئوهای مرتبط

مصاحبه با آقای حسنی
گزارش مسابقات چوخه
انتخابی پهلوان کشتی باچوخه قسمت 1
بررسی ساختار چوخه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *