تیزر انتخابی تیم ملی

تیزر گزارش مسابقات انتخابی تیم ملی چوخه

مشهد، خانه کشتی
خرداد سال ۱۴۰۱

(وزن ۶۶- کیلوگرم) اول: «مجتبی اسکندری» ، دوم: امین لعل نظام و سوم: حسن گروهی.
(وزن ۷۴- کیلوگرم) اول: «ابراهیم ولیان»، دوم: میثم ارجمند و سوم: مجتبی نجاری.
(وزن ۸۴- کیلوگرم) اول: «مجید محمد آبادی»، دوم: سیدجلال موسوی و سوم: امیر حسین ابراهیمی.
(وزن ۹۶- کیلوگرم) اول:«حامد میرزاپور»، دوم: ایوب قلی پور و سوم (مشترکا): مصطفی اسکندری و مرتضی علیزاده
(وزن ۹۶+ کیلوگرم) اول: «اسماعیل قربانی ثانی»، دوم: محمد خاکشور و سوم: سید سعید حسینی

 

ویدئو از کانال یوتیوب بارگذاری شده است.

 

ویدئوهای مرتبط

تیزر غدد دکتر گرجی
موشن گرافیک فروش با نسیبا
تیزر معرفی تکه کابل
تیزر مراسم استعدادهای درخشان