مصاحبه با آقای قائمی

مصاحبه با جناب آقای قربانعلی قائمی رئیس انجمن کشتی با چوخه کشور
در حاشیه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی چوخه
مشهد مقدس/ خانه کشتی

ویدئوهای مرتبط

ایمنی و سلامت در کشتی چوخه
مصاحبه دکتر شاهرخی
مصاحبه مدیر موقوفات صارمیه
مصاحبه وزیر اسبق نفت