مصاحبه با آقای قائمی

مصاحبه با جناب آقای قربانعلی قائمی رئیس انجمن کشتی با چوخه کشور
در حاشیه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی چوخه
مشهد مقدس/ خانه کشتی

ویدئوهای مرتبط

مصاحبه با دکتر ابوالفضل میرزازاده
مصاحبه مهندس کاوند
گفت‌و‌گوی هادی عامل
مصاحبه با دکتر سعید میرزامحمدی