رزومه کاری ویدئویی

رزومه سوابق کاری ویدئویی و پروژه انجام شده دکتر بنیامین خردور در ادامه آورده شده است.

  هدف این پروژه استخراج مختصات ذره ای معلق در آب روان است که به سفارش گروه مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفته است

ویدئوهای مرتبط

فیلم برداری اجلاس پردیس
تیزر مرور سریع پارسیان
رزومه ویدئویی دکتر نادری
تیزر همایش شناسایی مدیران آینده