رزومه کاری ویدئویی

رزومه سوابق کاری ویدئویی و پروژه انجام شده دکتر بنیامین خردور در ادامه آورده شده است.

  هدف این پروژه استخراج مختصات ذره ای معلق در آب روان است که به سفارش گروه مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفته است

ویدئوهای مرتبط

کلیپ معرفی کتاب چوخه
تیزر موشن گرافیک شرکت
کلاس بورد شفاهی ارولوژی
موشن گرافیک خرید نسیبایی