تیزر کتاب دونقطه …

تیزر کتاب دو نقطه ته خط تدوین شده در استودیوی رساترین

نویسنده: میرا قائمی

انتشارات: نقد فرهنگ

آن‌چه خواهید خواند نه به تمامی یک داستان است و نه شعر. به یک معنا متن فلسفی یا علمی هم نیست… ادبیات تنزیهی‌است!

آن‌چه خواهید خواند متن عذاب وجدان یک انسان است و افکار متعلق به او، همه‌ی آن چیز که هم‌چون پرنده‌ای از این شاخه به آن شاخه می‌پرد … طبیعی‌ است … این‌طور نیست؟

ویدئوهای مرتبط

تیزر غدد دکتر گرجی
تیزر کتاب شعر
تیزر برنامه‌ریزی رزیدنتی
تیزر انتخابی تیم ملی