شعرخوانی: غزل سوم «آدم بودن»

احسان علی‌آبادی شما را به دیدن کلیپ شعرخوانی دیگر و خوانش غزلی دیگری از کتابش، «باید گلوله از تن شعرم درآورم» مهمان می‌کند.

ویدئو از کانال یوتیوب بارگذاری شده، برای مشاهده لطفا از …شکن استفاده کنید و برای حمایت از ما در کانال یوتیوب عضو شوید.

ویدئوهای مرتبط

شعرخوانی: رباعی دهم «تنهایی»
رباعی مترسک
نماز
غزل سوم دکتر میرلوحی