ایمنی و سلامت در کشتی چوخه

در این کلیپ ویدئویی، آقای قربانعلی قائمی، رئیس انجمن کشتی با چوخه کشور، موارد مؤثر در رابطه با ایمنی و سلامت در ورزش چوخه را بیان می‌کنند و در رابطه با برگزاری مسابقات کشتی با چوخه در شرایط همه‌گیری کرونا ، توضیحاتی را به علاقه‌مندان این ورزش آیینی و سنتی ارائه می‌دهند.

ویدئو از یوتیوب بارگذاری شده، لطفا از . . . شکن استفاده کنید.

تبیین ضرورت توجه به مبحث ایمنی و سلامت

تدوین قوانین و مقررات و نگارش کتاب «قوانین و مقررات چوخه»

میادین ورزشی کشتی با چوخه کشور

آمادگی لازم برای شرکت در مسابقات چوخه

داوران

سایر عوامل برگذاری مسابقات کشتی با چوخه

چیدمان و جایگاه‌ها

تماشاچیان

زمان برگذاری مسابقات

همه گیری کرونا

ویدئوهای مرتبط

کلیپ معرفی کتاب چوخه
تبریک عید انجمن چوخه
تیزر انتخابی تیم ملی
بررسی ساختار چوخه