شعرخوانی: رباعی دهم «تنهایی»

شعرخوانی احسان علی آبادی: رباعی دهم «تنهایی»

«پرواز همیشه حس زیبایی نیست!»

با رباعی‌خونی دیگری از کتاب «باید گلوله از تن شعرم درآوردم» همراه شوید.

ویدئو از کانال یوتیوب بارگذاری شده، برای مشاهده لطفا از …شکن استفاده کنید و برای حمایت از ما در کانال یوتیوب عضو شوید.

ویدئوهای مرتبط

غزل دوم دکتر میرلوحی
شعرخوانی کیانوش خان‌محمدی
می‌ترسم
نماز