شعرخوانی: رباعی اول

احسان علی‌آبادی شما را به خوانش یک رباعی نئوکلاسیک از کتابش، «باید گلوله از تن شعرم درآورم» مهمان می‌کند.

چشمان تو روی صورتم بی‌تایند

درگیر توهمی غلیط و نابند

این راز بقای اعتمادت به من است

یک گله‌ی گرگ رو به هم می‌خوابند

(ویدئو از یوتیوب بارگذاری شده، لطفا از …شکن استفاده کنید.)

ویدئوهای مرتبط

شعرخوانی: غزل چهارم «گمشده»
تیزر کتاب شعر
رفتن تو
شعرخوانی محسن انشایی