مصاحبه دکتر شاهرخی

فیلم‌برداری مصاحبه دکتر امیر شاهرخی و دکتر علی‌اصغر پورعزت در حاشیه نشست کمیته علمی دومین همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده

چرا مدیران باید در همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده شرکت کنند؟

امیر شاهرخی، رئیس ستاد اجرایی همایش و رئیس هیئت‌مدیره موسسه معنا علی اصغر پورعزت، رئیس انجمن علمی مدیریت دولتی و سخنران همایش شناسایی و پرورش مدیران آینده

مؤسسه‌ توسعه مدیریت و فن (معنا)

ویدئوهای مرتبط

آرات حسینی
مصاحبه با دکتر علیرضا معینی
مصاحبه با آقای قائمی
مصاحبه وزیر اسبق نفت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *