شعرخوانی: غزل پنجم «سربار»

شعرخوانی و دکلمه احسان علی آبادی: غزل پنجم «سربار»

احسان علی‌آبادی شما را به خوانش غزلی دیگر از کتابش، «باید گلوله از تن شعرم درآورم» مهمان می‌کند.

ویدئو از کانال یوتیوب بارگذاری شده، برای مشاهده لطفا از …شکن استفاده کنید و برای حمایت از ما در کانال یوتیوب عضو شوید.

ویدئوهای مرتبط

شعرخوانی: رباعی سوم «مهمان»
شعرخوانی محسن انشایی
تیزر کتاب شعر
شعرخوانی علیرضا بدیع