شعرخوانی: غزل پنجم «سربار»

شعرخوانی و دکلمه احسان علی آبادی: غزل پنجم «سربار»

احسان علی‌آبادی شما را به خوانش غزلی دیگر از کتابش، «باید گلوله از تن شعرم درآورم» مهمان می‌کند.

ویدئو از کانال یوتیوب بارگذاری شده، برای مشاهده لطفا از …شکن استفاده کنید و برای حمایت از ما در کانال یوتیوب عضو شوید.

ویدئوهای مرتبط

شعرخوانی کیانوش خان‌محمدی
شعرخوانی فرامرز راد
شعرخوانی کمال حسینیان
رباعی مترسک