هفتمین دوره جشنواره حرکت

هفتمین دوره جشنواره حرکت

  فیلم‌برداری و صدابرداری اختتامیه هفتمین جشنواره حرکت که توسط انجمن‌ علمی دانشگاه علم و صنعت در محل آمفی تئاتر شهید بهرامی برگزار گردید.

اختتامیه جشنواره حرکت

اختتامیه جشنواره حرکت

تصویربرداری اختتامیه جشنواره‌ی حرکت که توسط انجمن‌ علمی دانشگاه علم و صنعت در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ در محل آمفی تئاتر شهید بهرامی برگزار گردید

همایش طعم کارآفرینی ۳

همایش طعم کارآفرینی ۳

فیلم‌برداری و تدوین همایش طعم کارآفرینی ۳ دانشگاه علم و صنعت ایران. اصول موفقیت در کارآفرینی، تامین مالی کسب و کارها و جایگاه کارآفرینی در دانشگاه جورجیا و . . . از هام بلندگوی سالن تا هدیه ابتکارآمیز موسس شرکت شاپرک آبی