هفتمین دوره جشنواره حرکت

هفتمین دوره جشنواره حرکت

  فیلم‌برداری و صدابرداری اختتامیه هفتمین جشنواره حرکت که توسط انجمن‌ علمی دانشگاه علم و صنعت در محل آمفی تئاتر شهید بهرامی برگزار گردید.

اختتامیه جشنواره حرکت

اختتامیه جشنواره حرکت

تصویربرداری اختتاميه جشنواره‌ی حركت که توسط انجمن‌ علمی دانشگاه علم و صنعت در تاریخ 19 اردیبهشت 1395 در محل آمفی تئاتر شهید بهرامی برگزار گردید

همایش طعم کارآفرینی 3

همایش طعم کارآفرینی 3

فیلم‌برداری و تدوین همایش طعم کارآفرینی 3 دانشگاه علم و صنعت ایران. اصول موفقیت در کارآفرینی، تامین مالی کسب و کارها و جایگاه کارآفرینی در دانشگاه جورجیا و . . . از هام بلندگوی سالن تا هدیه ابتکارآمیز موسس شرکت شاپرک آبی