همایش طعم کارآفرینی 3

همایش طعم کارآفرینی 3

فیلم‌برداری و تدوین همایش طعم کارآفرینی 3 دانشگاه علم و صنعت ایران. اصول موفقیت در کارآفرینی، تامین مالی کسب و کارها و جایگاه کارآفرینی در دانشگاه جورجیا و . . . از هام بلندگوی سالن تا هدیه ابتکارآمیز موسس شرکت شاپرک آبی

همایش طعم کارآفرینی 2

همایش طعم کارآفرینی 2

استودیوی رساترین همایش طعم کارآفرینی 2 را که در آمفی‌تئاتر شهید بهرامی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد، پوشش رسانه‌ای داد و در حاشیه آن با مدیر عامل اسنپ آقای شهرام شاهکار و مدیر عامل ایوند آقای حمیدرضا احمدی مصاحبه کرد.