صدابرداری دوبله نمایشگاه جیتکس

صدابرداری دوبله نمایشگاه جیتکس

صدابرداری دوبله صدای مصاحبه‌های انگلیسی انجام شده در حاشیه نمایشگاه فناوری اطلاعات جیتکس دبی که سال ۱۳۹۵ انجام شده است.