مرور سریع پارسیان دانش

اپیزود ۱: تدوین تلویزیونی رپیدریویو (مرور سریع) آزمون رزیدنتی (دستیاری پزشکی)
در این قسمت دکتر محمدعلی فخر یاسری، مدیر مسئول جدید موسسه پارسیان دانش در مورد کتاب‌ها و مجموعه صوتی و تصویری مرور سریع، توضیحاتی را خدمت پزشکان عزیز عرض می‌نمایند.

خانه 11

http://www.parsian-danesh.ir

ویدئوهای مرتبط

آزمون آنلاین رزیدنتی
شخصی سازی برنامه
دکتر رضا دانشمند
تیزر غدد دکتر گرجی