مرور سریع پارسیان دانش

اپیزود ۱: تدوین تلویزیونی رپیدریویو (مرور سریع) آزمون رزیدنتی (دستیاری پزشکی)
در این قسمت دکتر محمدعلی فخر یاسری، مدیر مسئول جدید موسسه پارسیان دانش در مورد کتاب‌ها و مجموعه صوتی و تصویری مرور سریع، توضیحاتی را خدمت پزشکان عزیز عرض می‌نمایند.

خانه 11

http://www.parsian-danesh.ir

ویدئوهای مرتبط

تدريس دکتر نادری
تیزر مرور سریع پارسیان
ساعت مطالعه رزیدنتی
تیزر بیماری های گوارش