تیزر مجمع پاکسان

تیزر مجمع عمومی پاکسان که به منظور شرح عملکرد سالیانه شرکت تهیه گردیده است؛ از جمله موارد مورد استفاده در این تیزر اینفوگرافی و گوینده حرفه‌ای است.

در این تیزر صنعتی تبلیغاتی، به دست‌آوردهای شرکت پاکسان هم اشاره گردیده است.

پاکسان به سلامت خانواده می‌اندیشد.

*موسیقی تیزر، عوض شده است*

(تیزر از یوتیوب بارگذاری شده، از …شکن استفاده کنید)

ویدئوهای مرتبط

تیزر جراحی دکتر آملی
تیزر صنعتی پاکسان
تیزر معرفی اکانت اینستاگرام
تیزر کتاب شعر