مصاحبه با آقای حسن‌نژاد

مصاحبه خبری ورزشی با دکتر محمد حسن‌نژاد نایب رئیس انجمن کشتی با چوخه کشور
در حاشیه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی چوخه
مشهد مقدس/ خانه کشتی

ویدئوهای مرتبط

بررسی ساختار چوخه
مصاحبه با آقای قائمی
مصاحبه با دکتر افشین دبیری
فیلم برداری اجلاس پردیس