مصاحبه با آقای حسن‌نژاد

مصاحبه خبری ورزشی با دکتر محمد حسن‌نژاد نایب رئیس انجمن کشتی با چوخه کشور
در حاشیه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی چوخه
مشهد مقدس/ خانه کشتی

ویدئوهای مرتبط

نام کشتی با چوخه
کلیپ معرفی کتاب چوخه
مصاحبه با مهندس اکبر ترکان
مصاحبه با وزیر محترم نفت