مصاحبه با آقای حسن‌نژاد

مصاحبه خبری ورزشی با دکتر محمد حسن‌نژاد نایب رئیس انجمن کشتی با چوخه کشور
در حاشیه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی چوخه
مشهد مقدس/ خانه کشتی

ویدئوهای مرتبط

انتخابی پهلوان کشتی باچوخه قسمت 1
مصاحبه با دکتر آرین قلی‌پور
آشنایی با قوانین چوخه
مصاحبه با دکتر سیدعلی ترابی