معیار بونلو

در این قسمت احسان علی‌‌آبادی، کارشناسی ارشد مهندسی صدا، به تعریف معیار بونلو می‌پردازد. در ادامه، رابطه‌ی معیار بونلو با مدهای اتاق را بیان می‌کند؛ موقعیت اتاق با کاربری مسکونی استاندارد را روی مطابق معیار بونلو نشان می‌دهد.

(ویدئو از یوتیوب بارگذاری شده، برای مشاهده ویدئو لطفا از …شکن استفاده کنید).

 

ویدئوهای مرتبط

موسیقی با افکت صوتی دوچرخه
الگوی دریافت میکروفن‌
انتخاب میکروفن در صدابرداری
فرکانس شرودر