فیلم‌برداری گردهمایی گروه مولفین

فیلم‌برداری گردهمایی گروه مولفین

فیلم‌برداری مصاحبه‌‌ها در حاشیه‌ی گردهمایی گروه مولفین دستنامه تامین مالی و سرمایه‌گذاری برای مدیران موسسه معنا، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در حاشیه این گردهمایی با حسین عبده‌تبریزی (بنیان‌گذار بانک اقتصاد نوین و استاد دانشگاه تهران و شریف)، امیر شاهرخی (رئیس هیئت مدیره موسسه معنا)، علی منافی (عضو هیئت مدیره موسسه معنا)، رضا زرنوخی (رئیس انجمن […]