حذف ریورب صدا در ادوب ادیشن و پریمیر با DeReverb

احسان علی‌آبادی

کارشناسی ارشد مهندسی صدا

ehsan.e.aliabadi@gmail.com

مقدمه

در مقالات «صدا برای ویدئو: چند نکته کاربردی از نرم‌افزار ادوب ادیشن» که در سه بخش به چاپ رسید، به تفصیل در مورد فراخوانی ادوب ادیشن در محیط پریمیر برای ادیت صدا و بازگردانی آن یا داینامیک لینک، حذف نویز با ابزار Noise Reduction Effect، DeNoise، تحلیل شکل موج و طیف فرکانسی صدا و حذف نویز ثابت و متناوب با چند ابزار مختلف پرداخته شد؛ در این مقاله ابزار ساده و کاربردی به نام DeReverb معرفی می‌شود که در پریمیر و ادیشن به صورت مشترک قابل استفاده است و برای حذف ریورب صدا کاربرد دارد.

1-1- دسترسی از ادیشن

از مسیر:

 Effects > Noise Reduction/Restoration > DeReverb

همان‌طور که در شکل 1 هم نشان داده شده است افکت DeReverb را انتخاب کرده و تنظیمات مرتبط را در صفحه‌ی باز شده، مطابق توضیحات شکل 4 اعمال می‌گردد.

شکل 1 مسیر دسترسی و اعمال DeReverb در ادیشن

1-2- دسترسی از پریمیر

از مسیر:

 Effects > Audio Effects > DeReverb

همان‌طور که در شکل 2 هم نشان داده شده است افکت DeReverb بعد از انتخاب ترک مورد نظر با دوبار کلیک به پنل افکت‌های آن اضافه می‌شود و یا این کار را می‌توان با کشیدن و رها کردن افکت روی ترک انجام داد.

شکل 2  مسیر اعمال افکت DeReverb در پریمیر

حال از پنل Effects Controls مطابق شکل 3 کشوی DeReverb را باز کرده و با کلیک روی گزینه Edit صفحه تنظیمات مرتبط باز شده و مطابق توضیحات قسمت بعد تنظیمات را اعمال می‌کنیم.

شکل 3 مسیر دسترسی به افکت DeReverb در پریمیر

1-3- اعمال تنظیمات افکت DeReverb

در شکل 4 برای افکت DeReverb امکان تنظیمات مختلفی نمایش داده شده است که توضیحات هر کدام در ادامه آورده شده است:

شکل 4 صفحه تنظیمات افکت DeReverb

Amount: درصد اعمال افکت به وسیله دکمه و یا تغییر عدد رو‌به‌روی آن، قابل تنظیم است؛ باید توجه کرد که اعمال افکت در شرایط مختلف متفاوت است و به خصوص در صداهای با ریورب بالا، تغییرات ایجاد شده به وسیله‌ی اعمال 100% افکت می‌تواند نامطلوب باشد و باید همیشه تسامحی در میزان وجود نویز و اعمال افکت در نظر گرفت.

Preset: دو پریست موجود در این کشو، امکان مقایسه نتایج را به صورت سریع می‌دهد ولی توصیه می‌شود که تنظیمات متناسب با ترک صدا انجام شود.

Auto Gain: پس از اعمال افکت، با انتخاب این تیک، امکان تنظیم مجدد بلندی صدا توسط نرم‌افزار به صورت اتوماتیک وجود دارد ولی توصیه می‌شود که لول‌گیری صدا در آخرین مرحله‌ی قبل از خروجی اصلی و پس از اضافه کردن تمام المان‌های صوتی به لاین‌های مختلف سکانس، به روش‌های دیگر انجام شود.

Gain: پس از اعمال افکت که غالباً باعث کاهش لول صدا می‌شود، از این قسمت هم می‌توان صدا را مجددا لول‌گیری کرد و بلندی صدا را تنظیم کرد؛ توجه داشته باشید که برای انجام این کار باید تیک اتو گین (که در مورد بالا توضیح داده شد) برداشته شده باشد.

Processing Focus: 5 حالت برای انتخاب ناحیه‌ی تمرکز افکت در پردازش‌های حذف ریورب روی طیف فرکانسی صدا وجود دارد:

 اعمال پردازش روی طیف کامل فرکانسی

 اعمال پردازش روی محدوده‌ی بالای طیف فرکانسی (فرکانس‌های بالا)

 اعمال پردازش روی محدوده‌های بالا و پایین طیف فرکانسی و در نتیجه اعمال کم‌تر روی فرکانس‌های میانی

 اعمال پردازش روی محدوده‌ی میانی طیف فرکانسی

 اعمال پردازش روی محدوده‌ی پایین طیف فرکانسی (فرکانس‌های پایین)