حذف نویز صدا در ادوب ادیشن و پریمیر با DeNoise

احسان علی‌آبادی

کارشناسی ارشد مهندسی صدا

ehsan.e.aliabadi@gmail.com

مقدمه

در مقالات «صدا برای ویدئو: چند نکته کاربردی از نرم‌افزار ادوب ادیشن» که در سه بخش به چاپ رسید، به تفصیل در مورد فراخوانی ادوب ادیشن در محیط پریمیر برای ادیت صدا و بازگردانی آن، حذف نویز با ابزار Noise Reduction Effect، تحلیل شکل موج و طیف فرکانسی صدا و حذف نویز ثابت و متناوب با چند ابزار مختلف پرداخته شد؛ در این مقاله ابزار ساده و کاربردی به نام DeNoise معرفی می‌شود که در پریمیر و ادیشن به صورت مشترک قابل استفاده است.

1-1- دسترسی از ادیشن

از مسیر:

 Effects > Noise Reduction/Restoration > DeNoise

همان‌طور که در شکل 1 هم نشان داده شده است افکت DeNoise را انتخاب کرده و تنظیمات مرتبط را در صفحه‌ی باز شده، مطابق توضیحات شکل 4 اعمال می‌گردد.

شکل 1 مسیر دسترسی و اعمال DeNoise در ادیشن

1-2- دسترسی از پریمیر

از مسیر:

 Effects > Audio Effects > DeNoise

همان‌طور که در شکل 2 هم نشان داده شده است افکت DeNoise بعد از انتخاب ترک مورد نظر با دوبار کلیک به پنل افکت‌های آن اضافه می‌شود و یا این کار را می‌توان با کشیدن و رها کردن افکت روی ترک انجام داد.

شکل 2  مسیر اعمال افکت DeNoise در پریمیر

حال از پنل Effects Controls مطابق شکل 3 کشوی DeNoise را باز کرده و با کلیک روی گزینه Edit صفحه تنظیمات مرتبط باز شده و مطابق توضیحات قسمت بعد تنظیمات را اعمال می‌کنیم.

شکل 3 مسیر دسترسی به افکت DeNoise در پریمیر

1-3- اعمال تنظیمات افکت DeNoise

در شکل 4 برای افکت DeNoise امکان تنظیمات مختلفی نمایش داده شده است که توضیحات هر کدام در ادامه آورده شده است:

شکل 4 صفحه تنظیمات افکت DeNoise

 Amount: درصد اعمال افکت به وسیله دکمه و یا تغییر عدد رو‌به‌روی آن، قابل تنظیم است؛ باید توجه کرد که اعمال افکت در شرایط مختلف متفاوت است و به خصوص در صداهای با نویز بالا، تغییرات ایجاد شده به وسیله‌ی اعمال 100% افکت می‌تواند نامطلوب باشد و باید همیشه تسامحی در میزان وجود نویز و اعمال افکت در نظر گرفت و باید ابزارهای دیگر کاهش نویز را هم در نظر داشت (در مقالات گذشته به برخی از آن‌ها پرداخته شده است).

Preset: دو پریست موجود در این کشو، امکان مقایسه نتایج را به صورت سریع می‌دهد ولی توصیه می‌شود که تنظیمات متناسب با ترک صدا انجام شود.

Output Noise Only: با انتخاب این تیک، تنها نویزی که فیلتر حذف خواهد کرد، پخش می‌شود و امکان بررسی دقیق‌تر را فراهم می‌آورد.

Gain: پس از اعمال افکت، از این قسمت می‌توانید صدا را مجددا لول‌گیری کنید و بلندی صدا را تنظیم کنید.

Processing Focus: 5 حالت برای انتخاب ناحیه‌ی تمرکز افکت در پردازش‌های حذف نویز روی طیف فرکانسی صدا وجود دارد:

 اعمال پردازش روی طیف کامل فرکانسی

 اعمال پردازش روی محدوده‌ی بالای طیف فرکانسی (فرکانس‌های بالا)

 اعمال پردازش روی محدوده‌های بالا و پایین طیف فرکانسی و در نتیجه اعمال کم‌تر روی فرکانس‌های میانی

 اعمال پردازش روی محدوده‌ی میانی طیف فرکانسی

 اعمال پردازش روی محدوده‌ی پایین طیف فرکانسی (فرکانس‌های پایین)