صدا برای ویدئو: شغل صدابرداری

صدا برای ویدئو: شغل صدابرداری

  در این مقاله احسان علی آبادی به توضیح شغل صدابرداری ویدئو شامل صدابرداری سینما، تلویزون و پروژه‌های تبلیغاتی می پردازد. مشاهده مقاله احسان علی آبادی ، صدا برای ویدئو: شغل صدابرداری، صنعت صدا و تصویر، آذر و دی ۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ۹۰، ۱۷-۱۹٫