کارگاه صدا برای ویدئو

کارگاه صدا برای ویدئو

تدریس کارگاه آموزشی صدا برای ویدئو ، دانشگاه صدا و سیما، توسط احسان علی‌آبادی، کارشناسی ارشد مهندسی صدا احسان علی آبادی در جریان کارگاه های آموزشی دوره تدریب دانشگاه صدا و سیما به تدریس چکیده نکات موثر در مبحث صدا برای ویدئو در سه مرحله پیش تولید، تولید و پس تولید پرداخت. برای دسترسی به […]